Byte av värme/vatten kulvertar

I sommar påbörjar vi arbetet med byte av värme/vatten kulvertar på Östanbräcksvägen. Arbetet beräknas vara klart under hösten.