Bilbrand på Vänortsvägen

Bilen blev brandskadad och en bil som stod i närheten fick plåtskador.
Ingen ytterligare spridningsrisk fanns inte enligt polisen. En anmälan om skadegörelse har gjorts och den brandskadade bilen är nu bortforslad.