Uthyrningsregler för studentboende

 

För att söka studentboende krävs att du är myndig och att du har en ekonomisk situation som gör att du rimligen kan klara hyran för  det sökta boendet. Med detta avses studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst.

Alla eventuella skulder till fastighetsägare ska alltid först vara reglerade.

Studentlägenheterna hyrs endast ut till högskolestuderande vid CUL, Hudiksvall.
Studentrummen hyrs även ut till gymnasiestuderande med lång skolväg.

Kopia av antagningsbesked/studieintyg/registreringsintyg ska skickas till AB Hudiksvallsbostäder.

När studierna avslutas eller upphör av annan anledning ska du på eget initiativ säga upp avtalet, 3 månaders uppsägningstid gäller. Något kvarboende accepteras inte. Om du ertappas med att bo i ett studentrum trots att du inte uppfyller villkoren, dvs ej är aktivt studerande, måste du lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.

Giltig hemförsäkring krävs.