Stamrenovering på Vänortsvägen

 

Under 2019-2020 kommer vi att utföra stamrenovering i fastigheterna på Vänortsvägen.


I lägenheten pågår arbetet i 15 arbetsdagar

Konkret innebär det att
- Badrummet får nya ytskikt på golv och väggar och nytt porslin sätts in.
- Nya vatten- och avloppsstammar i badrum.
- I köket byts vatten och avloppsledningar samt blandare.
- Termostatventilerna på samtliga radiatorer byts.
- Översyn av tilluftsdon i lägenheterna..

Renoveringen utförs med kvarboende hyresgäster och  huvudentreprenör är Hälsinge Bygg AB

Under hela perioden kommer även arbeten med stammar och vattenledningar utföras i källargångar
och eventuellt förrådsutrymmen. 
Hyran kommer efter slutfört arbete höjas under tre(3)år med 10 poäng i hyressättningssystemet
motsvarande 4, 3, resp. 3 poäng/år (nuvarande poängvärde ca 40 kr/poäng)