Stamrenovering på Håsta

 

Nu fortsätter projektet med stamrenovering i samtliga fastigheter på Namsosplan, Kasköplan och Mariboplan. Arbetet kommer att pågå under en 2-årsperiod med start under hösten 2016.

Preliminär tidsplan>>

 
Stamrenoveringen innebär följande:
  • Badrummet får nya ytskikt på golv och väggar och nytt porslin sätts in.
  • Nya vatten- och avloppsstammar i badrum.
  • I köket byts vattenledningar och blandare.
  • Termostatventilerna på samtliga radiatorer byts.
  • Ny elcentral
  • Nya värmerör till alla radiatorer
  • I förråd och källargångar byts stammar och ledningar ut.
  • Lägenhetsdörrar drevas/tätas

Huvudentreprenör är Hälsinge Bygg och renoveringen utförs med kvarboende hyresgäster.

2016 och 2017 storsatsar vi på renoveringar i vårt befintliga bestånd och nyproduktion av lägenheter. Följ våra pågående projekt på www.hudiksvallsbostader.se