Stamrenovering Backavägen, Forsa

Uppstart

Fastigheterna Backavägen 2,4,6,8,12 med 60 lägenheter har nu nått den ålder då stamrenoveringar blir aktuella.

I husen byts eller relinas avlopps- och vattenstammar i kök och badrum. Även värmestammarna i huset kommer att bytas.Utöver att samtliga badrum får nya ytskikt, installeras ny elcentral samt att lägenhetsdörrarna byts ut.

Stamrenoveringen kommer att utföras med kvarboende hyresgäster

Utöver att samtliga badrum får nya ytskikt, installeras ny elcentral samt att lägenhetsdörrarna byts ut.

 

Stambyte Backavägen

Den preliminära tidplanen presenteras under ett informationsmötet tisdagen den 3 maj kl. 17:30 på Forsagården i Forsa. Vi informerar då om hur underhållsåtgärderna ska ske, och framför allt ges hyresgästerna möjlighet att ställa frågor kring det byggtekniska i projektet.

2016 och 2017 storsatsar vi på renoveringar i vårt befintliga bestånd och nyproduktion
av lägenheter. Följ våra pågående projekt på www.hudiksvallsbostader.se