Poängsystem

För varje dag som du står i bostadskön får du 1 köpoäng. Är du redan boende hos Hudiksvallsbostäder får du dessutom tillgodoräkna dig 100 boendepoäng per 12 månader from inflyttningsdatum på det senaste hyresavtalet, upp till 1000 poäng (10år) som är max antal boendepoäng.

Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Förälders/vårdnadshavares köpoäng kan med andra ord inte överlåtas till dennes barn.

Kötiden är förbrukad när du fått ett bostadskontrakt. Du måste då på nytt registrera dig som sökande för att börja samla köpo­äng till din nästa lägenhet.

Om du flyttar ifrån Hudiksvallsbostäder nollställs boendepo­ängen samma dag som kontraktet upphör.

 

Flyttar till Hudiksvalls kommun för nytt jobb

Du som är bosatt i en annan kommun och vill flytta till Hudiks­valls kommun efter att ha fått nyanställning i kommunen erhåller förutom dina köpoäng även 500 bonuspoäng. Dessa bonuspoäng måste - vid ett eventuellt erbjudande om att teckna hyresavtal -styrkas med ett arbetsgivarintyg.

I det fall poängen inte används inom 6 månader från anställ­ningsdatum anses de förbrukade.

Till Fullständiga uthyrningsregler >>>