Parkeringsövervakning

Syftet med parkeringsövervakning är att skapa en välfungerande parkeringsmiljö för boende och besökare i området. Hos oss är det Securitas som har det uppdraget.

 

 

Parkeringsövervakning på tomtmark innebär bl.a.

  • vid behov informera om parkeringsregler samt om var p-möjligheter finns

  • kontroll att fordon parkerar rätt

  • kontroll att avgifter är betalda

  • kontroll att tillstånd finns

  • kontroll att p-skyltningen i området är korrekt

Securitas tel. 0771-10 10 11