Ombyggnation på Varvsgatan

  • Under hösten med start 1 oktober kommer vi att rusta uteplatserna vid entréerna på Varvsgatan 21. 
  • Samtidigt görs balkongdörren på baksidan av Varvsgatan 19 om till en fransk balkong, med blomlådor mot fasaden. Området mellan husen asfalteras om och snyggas till. 
  • Skärmtaken över cykelställen tas bort, och där kommer nya postlådor att monteras upp.Nya cykelställ placeras vid Varvsgatan 21.
  • Den inhängande lekplatsen och sophuset intill rivs för att göra plats för 9 st nya motorvärmarsplatser. Även sophuset mot Storgatan tas bort, och båda sophusen ersätts av behållare för hushållssopor och behållare för matavfall.
  • I december påbörjas ombyggnation av den lokal som ligger i bottenplan på Varvsgatan 23. Där bygger vi 3 nya lägenheter som beräknas inflyttningsbara i april-maj 2019.