Ombyggnation på Varvsgatan 17-23

Under hösten med start 1 oktober kommer vi att rusta uteplatserna vid entréerna på Varvsgatan 21. Samtidigt görs balkongdörren på baksidan av Varvsgatan 19 om till en fransk balkong, med blomlådor mot fasaden. Området mellan husen asfalteras om och snyggas till.

  • Skärmtaken över cykelställen tas bort, och där kommer nya postlådor att monteras upp. Nya cykelställ placeras vid Varvsgatan 21.
  • Den inhängande lekplatsen och sophuset intill rivs för att göra plats för åtta st nya motorvärmarplatser. Även sophuset mot Storgatan tas bort, och båda sophusen ersätts av behållare för hushållssopor och behållare för matavfall. Övrigt avfall får ni som hyresgäster sortera på kommunens sorteringsstation som ligger mitt emot Sportparken.
  • I november påbörjas ombyggnaden av den lokal som ligger i bottenplan på Varvsgatan 23. Där bygger vi 3 nya lägenheter med beräknad inflytt under april/maj 2019.