Ombyggnad av f.d Skutan Stationsgatan 1 B

Arbetet är i full gång med ombyggnad av f.d. Skutans lokaler till tre nya lägenheter med beräknad inflytt sommaren 2016.