Internettjänster via fiber

 

Det finns bredband via fiber till nästan samtliga fastigheter inom beståndet. Endast ett fåtal fastigheter saknar fiberanslutning.

Har du frågor om nätet eller bredbandstjänster?

Då ringer du Fiberstaden
0650-55 60 00 tonval 2.

 

Här kan du beställa  bredband >>  

Felanmälan på bredbandet gör du till din leverantör.