Hemförsäkring

Enligt vår uthyrningspolicy är du skyldig att ha en hemförsäkring när du tecknat lägenhetskontrakt.


Här finns länkar till några försäkringsbolag: