Förtydligande kring HT:s granskning av Hudiksvallsbostäder