Behöver Du bilplats?

Du som är hyresgäst kan anmäla intresse för bilplats via "Mina sidor". Lediga bilplatser publiceras löpande där. 

Har du bil är du skyldig att hyra en bilplats eftersom hyresgäster inte äger rätt att parkera på besöksparkeringen. Du kan i mån av tillgång, hyra p-plats, motorvärmarplats, carport eller garage. I alla carportar och garage ingår motorvärmare.

 

Har du inte redan registrerat dig som hyresgäst, måste du först göra det för att kunna logga in på "Mina sidor"

Systemet bygger på att du själv är aktiv och anmäler intresse på bilplats via hemsidan.

Observera att:

  • Bilplatsen är endast avsedd för motorfordon. Husvagnar eller andra släpfordon får således ej utan upplåtarens tillstånd uppställas på bilplatsen. Detta gäller även lastbilar.
  • Fordon, som är i sådant skick att det av upplåtaren bedöms vara fordonsvrak, får ej förvaras uppställt på bilplatsen. Har nyttjanderättshavaren efter uppmaning ej flyttat sådant fordon, äger upplåtaren flytta detta till särskild uppställningplats samt skrota fordonet så snart det lämpligen kan ske.
  • Nyttjanderättshavaren är skyldig ersätta kostnaderna i samband med flyttning och skrotning av bilvrak.