2009

Här finner du årsredovisningen för 2009

Resultatet för 2009 blev en vinst motsvarande 4,9 MKr.

Här kan du läsa hela årsredovisningen