2008

Här finner du årsredovisningen för 2008

Resultatet för 2008 blev en vinst motsvarande 3,4 MKr.

Här kan du läsa hela årsredovisningen