2007

Här finner du årsredovisningen för 2007

Resultatet för 2007 blev en vinst motsvarande 5,2 MKr.

Här kan du läsa hela årsredovisningen