Nyheter

2021-02-24 Nya hyror 2021

Årets hyresförhandlingar slutade med ett avtal där hyreshöjningen för 2021 blir 1,4% enligt överenskommelse mellan Hudiksvallsbostäder och Hyresgästföreningen

2021-02-11 Lägenhetsbrand Rubingränd 3

Under torsdag eftermiddag utbröt en brand i lägenhet på Rubingränd 3. Räddningstjänsten kunde snabbt släcka branden. En person förd till sjukhus.

2021-02-05 Vinnaren av slogantävling utsedd

Det vinnande bidraget är inskickat av Karin Brandt och lyder ”Att få frihet, trygghet och service är möjligt må du tro hos Hudiksvallsbostäder är det toppen att bo”.

2021-01-28 Spolad isbana på Håstaskogen

Vid multisportarenan La Håsta på Håstaskogen finns nu en spolad isbana.

2021-01-18 Vem skottar var?

Vi plogar den allmänna ytan på parkeringen men Du som hyresgäst ansvarar själv för att skotta din egen p-plats. Det gäller även snövallar som kan bli efter plogningen om din bil står parkerad när snöröjningen pågår.

2021-01-14 Hyresförhandlingar för 2021

Vi har inte kunnat enats med hyresgästföreningen i hyresförhandlingarna om 2021 års hyreshöjning. Därför hänskjuts ärendet till Hyresmarknadskommittén för medling.

2020-12-17 Nya rutiner gällande sponsring

Hudiksvallsbostäder delar årligen ut sponsring till lokalt föreningsliv. Varje sponsringsinsatts ska föregås av ansökningsförfarande samt att ett samarbetsavtal tecknas där en tydlig motprestation framgår.

2020-12-15 Platsannons Områdesförvaltare

Är du en proaktiv och driven förvaltare som vill ha ett varierande och ansvarsfullt arbete? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker nu fyra områdesförvaltare

2020-11-17 Sex år, men nu är det nästan klart

Under 2014 drog vi igång arbetet med stamrenoveringar på vårt största bostadsområde Håsta. I mitten av november påbörjas nu det sista trapphuset och innan årsskiftet har 770 lägenheter fått nya stammar och badrum.

2020-11-09 Förtydligande kring HT:s granskning av Hudiksvallsbostäder

Under förra veckan publicerades ett antal artiklar gällande det sponsoravtal vi har med Hudiksvalls GK och nu senast försäljning av uttjänta fordon. För att nyansera bilden av HT:s artiklar väljer vi att skriva ett förtydligande.